• 02184358
  •  02188709077

خط مشی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

کارگزاری بانک ملی ایران

  • خانه
  • /
  • خط مشی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

شركت كارگزاری بانك ملی ايران (سهامی خاص ) ارائه دهنده خدمات كارگزاری در بورس اوراق بهادار و کالا با استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 : 2008  با محور قرار دادن افزايش سطح فعاليت های كارشناسی پرسنل و بهبود مستمر فعاليتهای خويش ، اهداف مشخص شده زير را مد نظر قرار داده است :

جلب اطمينان و افزايش هرچه بيشتر رضايت مشتريان در كليه خدمات مورد ارائه

  • ارتقای سطح دانش و مهارتهای نيروی انسانی
  • افزايش فعاليت های ورود به بخش های جديد بازار سرمايه
  • افزايش تنوع ارائه خدمات به مشتريان

در همين راستا مديريت ارشد سازمان با تعهد به رعايت كليه الزامات قانونی در قالب فعاليتهای گروهی و تيمی دستيابی به اهداف فوق را در جلسات مديريت مورد بررسی قرار داده و جهت اعتلای سيستم مديريت كيفيت شركت ، در صورت لزوم بازنگری مورد نياز را اعمال می نمايد .