• 02184358

فهرست محصولات پذیرش شده

کارگزاری بانک ملی ایران

  • خانه
  • /
  • فهرست محصولات پذیرش شده

محصولات پذیرش شده در بورس کالا به شرح ذیل می باشد:

محصولات معدنی و فلزی

http://www.ime.co.ir/Industrial_and_mineral_products.html

محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی

http://www.ime.co.ir/Petroleum_products_and_petrochemicals.html

محصولات کشاورزی

http://www.ime.co.ir/Agricultural_products.html