• 02184358

کارمزد معاملات بورس کالا

کارگزاری بانک ملی ایران

  • خانه
  • /
  • کارمزد معاملات بورس کالا

کارمزد همه کالاها به غیر از کالاهای گروه کشاورزی

عنوان

ضریب

(سهم خریدار)

سقف مبلغ

(سهم خریدار)

ضریب

(سهم فروشنده)

سقف مبلغ

(سهم فروشنده)

ضریب کل

(سهم دوسر)

سقف مبلغ

(سهم دوسر)

کارمزد سازمان بورس 0.0002 90.000.000 0.0003 90.000.000 0.0005 180.000.000
کارمزد شرکت بورس کالا 0.000475 90.000.000 0.000475 90.000.000 0.0095 180.000.000
کارمزد کارگزار 0.00117 270.000.000 0.00117 270.000.000 0.00234 540.000.000
جمع 0.001845 450.000.000 0.001945 450.000.000 0.01234 900.000.000