• وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 98،002
   219.33
  • ارزش بازار
  • 3،911،819 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-02-12 10:22
گزارش روزانه

صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی (در سهام)

صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

۱۳۹۵/۰۴/۲۰    ۰۰:۴۳


گزارش بازار 19 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۱۹    ۰۰:۳۹


گزارش بازار 15 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۱۵    ۰۰:۴۲


گزارش بازار 13 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۱۳    ۰۰:۴۵


گزارش بازار 6 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۰۶    ۰۰:۴۶


گزارش بازار 5 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۰۵    ۰۰:۴۷


گزارش بازار 2 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۰۲    ۰۰:۴۹


گزارش بازار 1 تير 95

۱۳۹۵/۰۴/۰۱    ۰۰:۵۱


گزارش بازار 29 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۹    ۰۰:۵۳


گزارش بازار 26 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۶    ۰۰:۵۴


گزارش بازار 25 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۵    ۰۰:۵۶


گزارش بازار 24 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۴    ۰۰:۵۸


گزارش بازار 23 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۳    ۰۰:۵۹


گزارش بازار 22 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۲۲    ۰۱:۰۰


گزارش بازار 18 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۱۸    ۰۱:۰۲


گزارش بازار 16خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۱۶    ۰۱:۰۷


گزارش بازار 11 خرداد 94

۱۳۹۵/۰۳/۱۲    ۱۰:۵۲


گزارش بازار 10 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۱۱    ۱۰:۴۹


گزارش بازار 4 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۰۵    ۱۰:۴۷


گزارش بازار 3 خرداد 95

۱۳۹۵/۰۳/۰۴    ۱۰:۲۸