• وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 98،002
   219.33
  • ارزش بازار
  • 3،911،819 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-02-12 10:22

نکته: با توجه به شرایط خود، یکی از دو حالت زیر را جهت تحویل مدارک به کارگزاری انتخاب و اجرا فرمایید.

 

حالت اول: تحویل مدارک با مراجعه حضوری

حالت دوم: ارسال پستی مدارک (ثبت نام غیرحضوری)

  حالت اول: تحویل مدارک با مراجعه حضوری

در این حالت با مراجعه حضوری به یکی از شعب کارگزاری بانک ملی ایران به همراه مدارک زیر فرایند ثبت نام را تکمیل فرمایید:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی 

2- فرم "مشخصات مشتریان حقیقی کارگزاری "

3- فرم "توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار"

4- فرم " تعهد نامه استفاده از خدمان دسترسی بر خط بازار"

5- فرم  "قرار داد استفاده از خدمات معاملات بر خط"

6-کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

حالت دوم : ارسال پستی مدارک (ثبت نام غیر حضوری )

  در این حالت نیازی به مراجعه حضوری نبوده و می توانید با  تایید مدارک و صفحات خواسته شده در مراجع رسمی اقدام به تکمیل ثبت نام نمایید. در این حالت باید دو کار انجام دهید:

1) مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا سفارتخانه ایران در سایر کشورها و تایید امضا و صحت اطلاعات مدارک زیر:

1. کپی شناسنامه

2. کپی کارت ملی

3. فرم "مشخصات مشتریان حقیقی"

4- فرم "توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار"

5- فرم " تعهد نامه استفاده از خدمان دسترسی بر خط بازار"

6- فرم  "قرار داد استفاده از خدمات معاملات بر خط"

 

7-کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

آدرس:

خيابان شهيد خالد اسلامبولي، انتهاي خيابان چهارم، كوچه رفيع ، پلاك 2 تلفن: 84358 ، نمابر: 88712312