• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 79،425.9
   35.33
  • ارزش بازار
  • 3،316،739 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-04-24 12:36
دارایی فکری

همواره ضرورت پیوند علم با تولید از مباحث صاحبان ایده، مخترعین و نخبگان جامعه بوده و همواره می‌کوشیدند گامی به سمت عملیاتی و تجاری نمودن ایده‌ها و اختراعات خود بردارند. در حال حاضر شرایطی فراهم شده تا تجاری‌سازی ایده‌ها و اختراعات و تأمین مالی مربوط به آنها از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد.

در این راستا مالکان علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، تحقیقات بنیادی و کاربردی و صاحبان حق اختراع، حق انحصار آثار هنری و ادبی و کلیه دارندگان حقوق مالکیت معنوی می‌توانند نسبت به تأمین مالی، فروش کلیه حق و حقوق معنوی و یا فروش حق انتفاع دارایی‌های معنوی خود برای مدت زمان معین و یا مقدار معین اقدام نمایند.

در حال حاضر نقل و انتقالات انواع اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری را می‌توان در 4 گروه دسته‌بندی نمود:

نوع اول:

عرضه اوراق بهادار شرکت‌های سهامی‌خاص، مبتنی بر دارایی فکری،

نوع دوم:

عرضه مستقیم و بی‌واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری،

نوع سوم:

عرضه حق بهره‌برداری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری برای مدت زمان معین،

نوع چهارم:

عرضه حق بهره‌برداری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری برای مقدار معین.