11
آگوست

فواید بورس برای سرمایه‌گذاران

الف) ایجاد درآمد: مهم‌ترین هدف یک سرمایه‌گذار کسب درآمد است. سرمایه‌گذران در بورس به ۲ روش می‌توانند درآمد کسب کنند. پرداخت سود نقدی ناشی از فعالیت شرکت‌ها؛ شرکت‌هایی که...

ادامه مطلب